JCB & EU-WETGEVING STAGE V

EU Stage V is de laatste fase van de wetgeving inzake motoremissies, bedoeld om de verontreiniging door terreinmachines te verminderen, en heeft alleen betrekking op Europese grondgebieden. Om aan deze richtlijnen te voldoen, zijn Autostop en een roetfilter (dieselpartikelfilter, DPF) ingevoerd voor alle toepasselijke machines.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe functies van de Stage V-motoren*.

*Deze gids vervangt NIET de gebruikershandleiding. U moet alle disclaimers en veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding lezen voordat u dit product in gebruik neemt.

Stage V 430 CGI

AUTOSTOP

To_restart_engine

Herstart van de motor

Nadat een Autostop heeft plaatsgevonden, herstart u de machine volgens de gebruikelijke opstartprocedure. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor details.
.
Autostop Countdown

Autostop aftellen

De machine bevindt zich nu in de laatste 30 seconden van de automatische stopcyclus. Uw machine wordt uitgeschakeld nadat de timer is afgelopen.
.
Autostop_off

Autostop uit

Autostop is door de bediener geblokkeerd met een handschakelaar of machinedisplay*. De machine schakelt niet automatisch uit wanneer deze in gebruik is. *Afhankelijk van de machine.
.
Autostop_possible

Autostop mogelijk

Wanneer de machine niet in gebruik is en aan alle voorwaarden is voldaan (bijv. isolatorhendel staat omhoog, handrem aan, enz.) verschijnt het autostop-pictogram. De machine is nu begonnen met aftellen om uit te schakelen. De afteltimer is instelbaar via het display in de cabine. Autostop is niet mogelijk wanneer regeneratie aan de gang is.
.

DPF REGENERATIE

DPF_regeneration_off

DPF-regeneratie geannuleerd of geblokkeerd door de bediener

Regeneratie geannuleerd/afgebroken door de bediener. Dit mag alleen worden gedaan als de bediener van mening is dat de machine zich in een potentieel gevaarlijke omgeving bevindt; herhaaldelijk annuleren/blokkeren zal leiden tot de eis van een handmatige regeneratie.
.
High_exhaust_temperature

Hoge uitlaattemperatuur

Het lampje gaat branden bij hoge uitlaatgastemperaturen, dit is geen storing. De machine ondergaat een regeneratie en wanneer deze alleen wordt weergegeven, kan de machine verder worden gebruikt. Schakel de motor zo mogelijk niet uit. Als de machine zich in een potentieel gevaarlijke omgeving bevindt, moet u de regeneratie annuleren/afbreken of de machine naar een veilige plaats brengen. Annuleer/blokkeer alleen als het niet veilig is om de regeneratie uit te voeren; overmatig annuleren/blokkeren zal leiden tot de eis van een handmatige regeneratie.
.
RegenerationRequired 2

Regeneratie nodig

De machine is er niet in geslaagd de DPF met succes te regenereren als gevolg van herhaaldelijk afbrekende remmingen of als gevolg van de bedrijfscyclus van de machine en daarom is verdere actie vereist.

 • A – Indien veilig en mogelijk, laat de machine harder werken door de motor meer te belasten totdat het lampje uitgaat* 
 • B – Parkeer de machine op een veilige plaats en voer een handmatige regeneratie uit via het display of de schakelaar in de cabine** (Dit proces duurt gewoonlijk ongeveer 45 minuten)

**Afhankelijk van de machine *Zie video's voor meer begeleiding

.
ManualRegenerationRunning2

Handmatige regeneratie loopt

De machine ondergaat een handmatige regeneratie en mag niet worden geremd. De bediener mag de regeneratie alleen stoppen als het niet langer veilig is. Het pictogram verdwijnt wanneer de regeneratie is voltooid.
.
ManualRegeneration Requried

Handmatige regeneratie vereist

De motor is in een verminderde vermogensmodus gegaan en de machineprestaties zijn verminderd. Dit is het gevolg van herhaaldelijk annuleren/blokkeren of de machine heeft onvoldoende gewerkt in een bedrijfscyclus die automatische regeneratie mogelijk maakt.

Een handmatige regeneratie is vereist. Parkeer de machine op een veilige plaats en voer een handmatige regeneratie uit via het display of de schakelaar in de cabine* (Dit proces duurt gewoonlijk ongeveer 45 minuten).

.
Service Regen required

Serviceregeneratie nodig

Stop de machine zodra dit veilig kan en neem contact op met een onderhoudsmonteur.

De machine heeft geen automatische of handmatige regeneratie mogen uitvoeren.

.

EU Stage V is de laatste fase van de wetgeving inzake motoremissies, bedoeld om de verontreiniging door terreinmachines te verminderen, en heeft alleen betrekking op Europese grondgebieden. Om aan deze richtlijnen te voldoen, zijn Autostop en roetfilter ingevoerd voor alle toepasselijke modellen.

Autostop

Autostop helpt het brandstofverbruik te verminderen door de machine automatisch uit te schakelen wanneer deze niet wordt gebruikt, en voorkomt buitensporig lang stationair draaien, waardoor het aantal klokuren van de machine afneemt.  Dit kan door de bediener worden geconfigureerd met behulp van de gebruiksvriendelijke intuïtieve interface, zodat rekening kan worden gehouden met werkpatronen.

DPF 

Alle Stage V-machines van meer dan 19 kW moeten nu een roetfilter (dieselpartikelfilter, DPF) hebben als onderdeel van het nabehandelingssysteem.  Door de invoering kan aan de emissiewetgeving worden voldaan. Alle fabrikanten hebben dit moeten overnemen.
De belangrijkste veranderingen voor Stage V zijn een verlaging van de deeltjesmassa met ongeveer 40% en de invoering van het aantal deeltjes.
Stage V is de zesde van een reeks wetgevingsfasen die in 1996 van start is gegaan en die tot doel heeft de volgende verontreinigende stoffen te verminderen:

 • NOx: Stikstofoxiden (Nitrogen Oxides)
 • PM: Zwevende deeltjes (Particulate Matter)
 • CO: Koolmonoxide (Carbon Monoxide)
 • HC: Koolwaterstoffen (Hydrocarbons)
 • ASC- Verwijdert eventuele ammoniak in de uitlaatgassen.
 • DEF - Dieseluitlaatvloeistof (Diesel Exhaust Fluid).  Soms aangeduid als Ad-Blue.  Wordt gebruikt in combinatie met SCR (selectieve katalytische reductie) om overtollige NOx-emissies om te zetten in stikstofgas en waterdamp.
 • DOC – Dieseloxidatiekatalysator. De uitstoot van koolwaterstoffen en koolmonoxide wordt geoxideerd en omgezet in water en kooldioxide. Dit werkt automatisch en vereist geen regeneratie.
 • DPF – Dieselpartikelfilter. Wordt gebruikt om overtollige deeltjes af te vangen die na verloop van tijd het filter verstoppen en regeneratie vereisen.  Regeneratie is een zelfreinigend proces via het gebruik van hoge temperaturen om afgevangen deeltjes te verbranden. 
 • Automatische regeneratie – DPF-regeneratie gebeurt automatisch, de bediener hoeft niets te doen en de machine kan gewoon worden gebruikt. Als de uitlaattemperatuur tijdens een automatische regeneratie een bepaalde grens bereikt, kan het lampje Hoge Uitlaat Systeem Temperatuur (HEST) gaan branden. De bediener moet zich bewust zijn van de verhoogde uitlaattemperaturen, aangezien deze gevaarlijk kunnen zijn in een brandbare omgeving, en schade/beschadiging kunnen veroorzaken aan nabijgelegen voorwerpen en personeel.
 • Handmatige regeneratie – Door de bediener geïnitieerde DPF-regeneratie. Tijdens de regeneratie kan de machine niet voor normale werkzaamheden worden gebruikt en moet zij in een veilige omgeving worden geparkeerd. De HEST-lamp kan tijdens dit proces gaan branden.
 • SCR – Wordt gebruikt in combinatie met DEF om overtollige NOx-emissies om te zetten in stikstofgas en waterdamp.
 • NOx – Gassen die ontstaan bij verbranding, een combinatie van stikstof en zuurstof. 
 • SCRF – Een combinatie van een selectieve reductiekatalysator (SCR) en dieselpartikelfilter (DPF) in één element
 • ULEZ – Ultra Lage Emissie Zones