INLEIDING


JCB is toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulations). Dit beleid omschrijft hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en vrijgeven.

JCB is samengesteld uit een groep van aan elkaar verbonden bedrijven en gelieerde maatschappen. JCB Sales Limited staat aan het hoofd van het gegevensbeheer met betrekking tot persoonlijke informatie die wordt verwerkt volgens dit beleid. JCB Sales Limited is een bedrijf geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder het nummer 0792807 waarvan de zetel JCB World Headquarters, Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP is. JCB verkoopt zijn producten (JCB producten) via een onafhankelijk netwerk van geautoriseerde verdelers (JCB dealers). JCB werkt ook samen met goedgekeurde financiële partners om financiële oplossingen aan klanten aan te bieden met betrekking tot JCB producten (JCB Finance partners).

Dit beleid is van toepassing op eender welke persoonlijke informatie die u via de JCB-website deelt (www.jcb.com) of aan JCB wordt aangeleverd door JCB Dealers of JCB Finance partners.

Het is van belang dat u dit privacybeleid doorneemt samen met enige ander privacybeleid dat JCB mogelijk kan voorleggen in specifieke gevallen waarbij wij uw persoonlijke informatie vragen of verwerken, zodat u zich bewust bent van hoe en waarom wij uw persoonlijke informatie gebruiken (bijvoorbeeld, het JCB Privacybeleid m.b.t. e-Recruitment, JCB Parts Online, JCB Technical Publications Store en JCB Livelink Voorwaarden & Condities). Dit beleid is een aanvulling op deze andere beleidsverklaringen en is in geen geval bedoeld om deze te beperken.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?


JCB verzamelt uw persoonlijke informatie om u te informeren over en u informatie te verschaffen over JCB Producten en/of diensten, om eender welke aanvraag die u hierover zou doen te verwerken en deze te verbeteren en te ontwikkelen met het oog op de toekomst.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

JCB verzamelt de volgende types persoonlijke informatie:
· Voornaam en familienaam
· Emailadres
· Telefoonnummer
· Bedrijfsnaam
· Adres
· Details van het JCB product waarin u interesse toont

JCB Producten maken vaak gebruik van JCB Livelink, telematicasoftware die informatie verschaft over de locatie van de machine, kritische machinewaarschuwingen, onderhoudsinformatie en andere informatie over de werking van uw JCB product. Deze informatie zal worden verwerkt door JCB in overeenstemming met het JCB Livelink Privacybeleid.

COOKIES

Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor wij die gebruiken, verwijzen wij naar het JCB Cookies-beleid.

HOE ONTVANGEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

JCB ontvangt deze persoonlijke informatie:
· Wanneer u ons rechtstreeks contacteert of de JCB website (www.jcb.com) bezoekt om een digitale brochure of een prijsofferte aan te vragen met betrekking tot een JCB Product of dienst, of om een algemene vraag te stellen
· Wanneer u een JCB Dealer of JCB Finance Partner hebt gecontacteerd met betrekking tot de aanschaf van een JCB Product, kan JCB dit type informatie ook van de JCB Dealer (of van de IT systemen die JCB heeft aangeboden aan deze JCB Dealer) of de JCB Finance partner ontvangen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

JCB gebruikt deze persoonlijke informatie:
· Om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt
· Om u (informatie over) de JCB Producten of diensten te verschaffen die u hebt aangevraagd en om te begrijpen in welke JCB Producten of diensten u interesse hebt
· Om u te contacteren met betrekking tot uw JCB Producten om uw technische vragen of algemene vragen te beantwoorden, of om u garantieclaims toe te kennen, of veiligheidsgerelateerde communicatie met betrekking tot JCB Producten te bezorgen
· Om JCB Producten en diensten te verbeteren en om onze klanttevredenheid te peilen
· Om enige klachten of problemen die u mogelijk hebt met een JCB Product of dienst op te lossen
· Om u marketingcommunicatie toe te sturen met betrekking tot JCB Producten of diensten
· Om u uit te nodigen voor JCB evenementen die u mogelijk kunnen interesseren.

HOE ZULLEN WIJ U CONTACTEREN?

JCB en zijn gelieerde dienstmaatschappijen (derde partijen zoals vb. marketingagentschappen), JCB Dealers en JCB Finance partners zullen u mogelijk contacteren per post, telefoon, email en/of tekstbericht, tenzij u hebt aangegeven dit niet te doen, of u bent geregistreerd bij telefoon- en postvoorkeursdiensten.

AAN WIE ZULLEN WIJ DEZE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEVEN?

JCB zal uw persoonlijke informatie geven aan:
· De JCB groep en de relevante JCB Dealer indien u een aankoop wenst te doen van of interesse vertoont in de aankoop van JCB Producten of diensten, of u ondersteuning wenst met betrekking tot uw JCB Producten
· De relevante JCB Finance partners indien u een aankoop wenst te doen of interesse vertoont in de aankoop van hun producten of diensten
· Onze dienstverleners die voor ons dienstverlening doen, zoals marketingagentschappen of IT dienstverleningsbedrijven.


WAAR WIJ UW INFORMATIE BEWAREN 

Alle persoonlijke informatie die wij van u hebben, wordt opgeslagen op beveiligde servers onder het beheer van JCB of een erkende dienstverlener (derde partij). Deze dienstverleningsbedrijven hebben toegang tot uw persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, maar kunnen deze in geen enkel geval gebruiken voor andere doeleinden. JCB garandeert dat deze dienstverleningsbedrijven (derde partij) enkel uw persoonlijke informatie zal verwerken in overeenstemming met dit beleid en de heersende wetgeving met betrekking tot Gegevensbescherming.

GEGEVENSOVERDRACHTEN

Uw persoonlijke informatie kan mogelijk worden overgedragen naar JCB kantoren in landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden of worden verwerkt door derde-partijdienstverleners van JCB die werkzaam zijn buiten de EER. JCB zal de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om u te garanderen dat uw persoonlijke informatie veilig wordt behandeld in overeenstemming met de wetgeving Gegevensbescherming bij dergelijke gegevensoverdrachten of gegevensverwerking van uw persoonlijke informatie buiten de EER.

GEGEVENSBEHOUD

Uw persoonlijke informatie zal worden bewaard in de JCB Customer Relationship Management Systems (CRM, managementsystemen voor klantenrelatie) voor de duurtijd benodigd om onze relatie met u te beheren. JCB zal periodieke gegevensopschoning van deze informatie uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze up-to-date en accuraat blijft.

UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie door JCB:
· TOEGANG - u kunt toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en andere gegevens over hoe uw persoonlijke informatie wordt beheerd en verwerkt door JCB
· BEZWAAR - u hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden of indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangstelling door JCB of een derde partij
· RECHTZETTING - u kunt een rechtzetting aanvragen van eender welke incorrecte persoonlijke informatie die wordt bijgehouden
· RECHT OM VERGETEN TE WORDEN - u kunt verwijdering van eender welke persoonlijke informatie aanvragen die niet noodzakelijk is voor de verwerking van de legitieme belangstelling door JCB of een derde partij

U hebt het recht om op eender welk moment uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie van JCB te herroepen of de aanlevermethode van deze informatie die wij gebruiken te wijzigen. Om uw rechten en uw ontvangstvoorkeuren te beheren, gelieve de volgende instructies in onze marketingcommunicatie of aanvraagformulieren te volgen of ons te contacteren via:

Post: Customer First Department, JCB Sales Limited, JCB World Headquarters, Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP
Email: customersurveyteam@jcb.com
U kunt ook eender welk van deze rechten uitoefenen door ons te contacteren met behulp van onderstaande contactgegevens.
Indien u bezorgd bent over of vragen hebt over hoe JCB uw persoonlijke gegevens verwerkt, gelieve ons te contacteren en wij zullen u naar het beste van ons vermogen verder helpen.

Gelieve op te merken dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij het UK Information Commissioner’s Office (of eender welk geschikte andere  autoriteit) op de volgende link  https://ico.org.uk/concerns/.

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

JCB behoudt zich het recht voor dit privacybeleid of eender welk onderdeel daarvan geregeld aan te passen. Gelieve op regelmatige basis ons privacybeleid te controleren voor eventuele updates of wijzigingen.

CONTACTGEGEVENS

Vragen, opmerkingen en aanvragen met betrekking tot dit Privacybeleid kunnen geadresseerd worden aan Worldwide Marketing & Brand Director, JCB Sales Limited, JCB World Headquarters, Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP.

 

 

 

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw computer worden gedownload bij het bezoeken van een website.  Deze cookies laten ons toe om uw apparaat te onderscheiden van dat van andere gebruikers van onze website.  Deze cookies kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Cookies hebben vele toepassingen.  Zij worden heel vaak gebruikt door eigenaren van websites om voor een correcte en/of meer efficiënte werking van de website te zorgen.

De meeste webbrowsers laten enige controle van de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Echter, dit heeft een impact op de functionaliteit van de websites die u bezoekt. Meer informatie over cookies is te vinden op http://www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.eu

De cookies die wij op deze site gebruiken zijn de volgende:

Opt-In Cookie: Indien u ervoor kiest om cookies te accepteren, gebruiken wij een cookie om uw toestemming voor het gebruik van cookies door onze website te onthouden.

Cookies om het gebruik van de website te meten: Deze analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken.  Wij gebruiken deze informatie om rapporten te maken en om ons te helpen bij het verbeteren van onze website.  De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers op de website, de pagina’s die worden bezocht op de website en waar de bezoekers van de website vandaan komen.  Dit laat ons toe de website te verbeteren door te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken.  Zij volgen niet uw gebruik van andere websites op.  Deze cookies blijven actief op uw browser na het einde van de bezoeksessie voor een periode van 24 uur tot 2 jaar.

De site heeft een taakbalk die u toelaat om onze website te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter.  Wij gebruiken een cookie die informatie bijhoudt over welke pagina’s worden gedeeld, wanneer en hoe vaak deze pagina’s worden gedeeld. Deze informatie wordt gebruikt om onze bezoekers beter te begrijpen en verbeteringen toe te passen op onze website.

Wij gebruiken een cookie om informatie bij te houden wanneer gebruikers de introductievideo bekijken, zodat een gebruiker niet gevraagd wordt of zij de video wensen te kijken bij volgende bezoeken aan onze website.

Sessie-cookies: Er is een cookie die vereist is voor de correcte werking van bepaalde onderdelen van de website en die toelaat te herinneren welke selecties u hebt gemaakt voor vb. taalkeuze.  Dit wordt gebruikt om een gebruikerssessie op te zetten.  Dit vervalt bij het einde van de sessie wanneer een bezoeker de browser afsluit.

Cookies derde partijen: Social Media: Het AddThis deelplatform en sociale media (derde partijen) die u kan gebruiken voor het delen van links van de website plaatsen mogelijk cookies op uw computer.  JCB heeft in geen geval controle over hoe deze websites uw gegevens gebruiken. U dient daarom hun respectievelijke Privacybeleidsverklaringen zorgvuldig door te nemen om te weten wat er met eender welke persoonlijke gegevens gebeurt die deze diensten gebruiken, wanneer u van hun websites gebruik maakt.  Het Privacybeleid van Add This is te vinden op volgende link: http://www.addthis.com/privacy