Motoroplossingen

We hebben de afgelopen 15 jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze motoren om met aanzienlijke verbeteringen te komen wat betreft doelstellingen omtrent de luchtkwaliteit.

Motoren verontreinigen vandaag de dag tot 98% minder dan motoren die in 2000 werden geproduceerd wat betreft roetdeeltjes en stikstofoxide. De Indiase wetgeving inzake motoren zorgt ervoor dat de motoren in Indiase machines in de komende twee jaar de Europese norm zullen evenaren.

Onze strategie om onze producten klimaatneutraal te maken omvat meerdere punten van aanpak. Zie onze belangrijkste innovaties hieronder.

Range image

Waterstof

De derde en mogelijk ook de belangrijkste pilaar van onze product-energiestrategie is waterstof.

Door onze waterstofverbrandingsmotor kunnen we onze geavanceerde motortechnologie zeker nog tientallen jaren gebruiken, maar dan met het potentieel voor koolstofneutraliteit in het gebruik dankzij de mogelijkheid van volledig hernieuwbare waterstofbrandstof.

Meer informatie hier

Elektrisch

We hebben elektrische machines op accu’s geïntroduceerd in een reeks van kleinere producten die geschikt zijn voor gebruik op accuvermogen.

Hoewel accutechnologie bij gebruik potentieel kan zorgen voor aanzienlijk lagere koolstofuitstoot, zijn een maatschappelijke en milieuvriendelijke toeleveringsketen en recycle-infrastructuur essentieel.

Meer informatie hier

Efficiëntie stimuleren

We willen in de eerste plaats de efficiëntie van onze producten in alle productgroepen blijven stimuleren.

De efficiëntie van producten die worden aangedreven door diesel kan op korte termijn bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van koolstof en leiden tot het gebruik van alternatieve aandrijving. Met onze LiveLink-software hebben we deze verbeteringen in het veld kunnen valideren en de software is van onschatbare waarde geweest bij het kwantificeren van onze Scope 3-emissies.

Meer informatie hier

HVO

HVO kan op korte termijn zorgen voor een lagere koolstofuitstoot.

HVO (Hydro treated Vegetable Oil, ofwel met waterstof behandelde plantaardige olie) is beschikbaar als een drop-in brandstof voor een hele reeks van JCB-machines en kan zorgen voor lagere koolstofuitstoot zolang een milieuvriendelijke, duurzame toelevering kan worden gegarandeerd. 

Meer informatie hier