Productievestigingen

De algehele impact van onze productievestigingen is klein in vergelijking met de impact van het gebruik van onze materialen en die van producten in gebruik.

Elke kans om ons bedrijf duurzamer te maken is echter belangrijk voor ons en we hebben al een aantal stappen genomen om de uitstoot van koolstof in onze vestigingen te verminderen door investeringen in energie-efficiënte pompen en verlichting.

JCB Sustainability Solar Panels

Afval en recycling

Onze strategie is al vele jaren mede gericht op het recyclen van afval en onze algehele norm voor de vermindering, scheiding, recycling en melding van afval houdt in dat we de mate van hulpbronnengebruik en de productie van afval in ons bedrijf wereldwijd kunnen volgen.

Onze productieteams dragen bij tot de vermindering van afval in kritische gebieden zoals het gebruik van staal door een grotere benutting van staalplaat te stimuleren. Zo kunnen ook efficiënte coatingprocessen die worden gebruikt door opgeleide medewerkers de mate van verfafval en luchtverontreiniging terugbrengen.

Decarboniseringsplannen

De decarbonisering van onze verwarmingsbehoeften in beide vestigingen en het saneren van processen vormen een grote uitdaging voor dit decennium en daarna.

We hebben een analyse afgerond van de levenscyclus van de verschillende coatingtechnologieën die zorgen voor onze kenmerkende gele afwerking en die ook leiden tot een van onze grootste impactfactoren op het milieu in de productie. Door deze analyse kunnen we beslissingen nemen over investeringen die zijn afgestemd op onze decarboniseringsplannen.