Biodiversiteit

Verlies van biodiversiteit klinkt misschien ver af staan van onze dagelijkse bedrijfsvoering, maar we kunnen als bedrijf stappen ondernemen in onze activiteiten en in het ontwerp van onze producten om de natuur te beschermen en te herstellen.

Het IPBES-rapport (Inter-Governmental Science-Policy Platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten) uit 2019 over de enorme afname van biodiversiteit geeft een donker beeld van de toekomst voor mensen als we niet snel actie ondernemen om deze alarmerende trend te keren. Nu dat 60% van alle soorten sinds de jaren 70 van de vorige eeuw verloren is gegaan, kan alleen wezenlijke verandering de huidige trend in het verlies een halt toe roepen.

525-60E Electric Telehandler

Hoe we kunnen helpen

Onze inzet om te decarboniseren, verontreiniging te verminderen en efficiënter met onze hulpbronnen om te gaan, zorgt ervoor dat we onze impact op de natuur verminderen. We hebben ook een aantal specifieke beleidspunten opgesteld die ons kunnen helpen om onze impact op de biodiversiteit te beperken.

Deze omvatten het aanwenden van inkoopprocessen om het gebruik van gecertificeerde materialen te onderscheiden van grondstoffen met een hoog risico en om de risico’s in onze toeleveringsketen in kaart te brengen. Accu’s en brandstoffen en smeermiddelen op basis van biomassa kunnen ernstige gevolgen hebben voor het milieu door verontreiniging, delven van grondstoffen en illegale ontbossing. Wij bij JCB zetten ons in om die gevolgen aan te pakken waar deze zich in onze waardeketen voordoen.