3CX Pothole Master

JCB 3CX Pothole Master är en mycket mångsidig traktorgrävare. Den passar både till att laga potthål i vägar och för allmänna arbeten inom offentlig infrastruktur, så den är en utmärkt investering för alla typer av lokala myndigheter.

Särskilda maskiner som är till för att reparera potthål kan ofta inte göra mycket mer än att fylla vägbanor. Nya JCB 3CX Pothole Master har mycket mer att erbjuda.

För att vara en lösning för permanenta lagningar av hål i vägar i en och samma maskin, har denna traktorgrävare både en kraftfull Patch Planer och en sopmaskin, och dessutom möjligheten att använda handhållna verktyg. Du kan alltså rengöra, förbereda och åtgärda alla potthål utan att behöva stänga av mer än ett körfält med trafikkoner. Men du är aldrig begränsad till bara vägreparationer – Pothole Master, som bygger på JCB:s mångsidiga traktorgrävare 3CX Eco, kan användas till en enorm mängd olika uppgifter året om.

  • Specialiserad maskin för reparation av potthål, som kan utföra många andra uppgifter Patch Planer och sopmaskin som standard Garanterad mångsidighet med krets för handhållna verktyg som standard och brett utbud av tillval Höga andrahandsvärden för JCB-traktorgrävare Utformad för att vara säker vid drift för både personalen och allmänheten Korta körtider mellan arbetsplatser gör att den kan sättas in snabbt och oberoende

SPECIFIKATIONER

Skopvolym
1,2 m3
Bredd på skärtrumma
400 mm
Högsta motoreffekt
68/81 kW

GJORD FÖR UTJÄMNING

Den 400 mm stora valsen på 3CX Pothole Master ser till att bara en minimal utskärning hyvlas – detta ger kostnadseffektiva reparationer och precisa hyvlingsytor på 10 m² ned till ett djup på 115 mm, vilket räcker till och med till de största potthålen.

Den kraftfulla höghastighetsvalsen på den här traktorgrävaren skär rena vertikal sidor på alla hyvlade ytor, vilket ger en jämn kompaktering av ny asfalt i kanterna på lagningen.

Patch Planer-redskapet har flera styrhjul som gör det lättare att kontrollera djupet med precision och ge ett jämnt djup åt flera separata remsor. Hjulen är ordnade på ett sådant sätt att det går att hyvla ända upp till trottoarkanten.

Att det är enkelt att byta tänderna på valsen gör att förarna kan upprätthålla en hög produktivitet samtidigt som de kan skapa platta remsor med vertikala sidor.

Tack vare en hydraulik med flödesdelning och ett flöde på 165 l/min (med inställningen för högt redskapsflöde) är det enkelt att använda Patch Planer-redskapet, som ingår som standard på Pothole Master, på samma gång som grävarmen.

Hammarhydraulik med förlängningsslang gör att hyveln kan utökas med hjälp av Extradig-funktionen och öka produktiviteten.

Tack vare de avancerade EasyControl-reglagen kan du styra hyveln med lättanvända reglage av grävmaskinstyp.

Tack vare JCB:s Powerslide-funktion kan du hyvla i hela traktorgrävarens bredd med obegränsad sikt mot markredskapet utan att behöva flytta maskinen, vilket innebär att arbetet kan utföras inom ett enda körfält som stängts av med trafikkoner.

Handhållen mångsidighet

JCB:s traktorgrävare har sedan länge haft en unik, oberoende hydraulkrets för handhållna verktyg. Som tillval finns en inbyggd slangvinda med 9 m slang och automatisk uppvindning till Pothole Master, så att du får en ännu större räckvidd med de handhållna verktygen.

Handhållna verktyg kan användas på samma gång som traktorgrävarens grävaggregat, vilket ökar produktiviteten. Det innebär också att du inte behöver köpa separata hydraulaggregat som ofta blir stulna.

Slangvindan uppfyller klass C i EHTMA-standarden för verktygsfunktion och har ett lågt mottryck, ett tryck på 138 bar och en hög flödeshastighet på 20 l/min – perfekt för alla högkapacitetsredskap.

Anpassa din traktorgrävare med ett enormt utbud av handhållna verktyg som godkänts av JCB, till exempel hydraulhammare, pumpar, jordborrar, kapmaskiner, kärnborrar och borrhammare.

MER FÖR PENGARNA

Denna traktorgrävare från JCB är mycket mångsidig, och är inte alls begränsad till att laga hål i vägen – den kan användas hela året till allt från att rensa snö på vintern till att skapa översvämningsskydd på sommaren, vilket ger dig högsta möjliga avkastning på din investering.

Eftersom det inte behövs någon transport för att skicka ut Pothole Master passar den perfekt till alla typer av nödsituationer, från trasiga trottoarer och vägräckesbalkar till nedfallna träd, trafikolyckor och saneringsarbeten.

Med en imponerande lasthöjd på 3,23 m och en räckvidd på 1,2 m vid full höjd kan du enkelt lasta saltspridare och andra fordon med höga sidor.

Vi har utrustat JCB 3CX Pothole Master med inbyggda gafflar som standard, och detta verktyg med en kapacitet på 2 ton har byggts in i det hydrauliska snabbfästet så att du kan lasta, stapla och flytta lastpallar.

Lastarmar för parallellföring gör det ännu enklare att flytta föremål snabbt och med hög precision.

Listan över tillval till JCB 3CX Pothole Master innehåller allt från en mångsidig 6 i 1-skopa till packare, gatläggningsverktyg, snöblad, kloskopa och rivtand.

SÄKRARE ARBETSMILJÖER

För att hålla arbetsplatspersonalen, allmänheten och trafiken säker har den här traktorgrävaren ett backlarm som standardutrustning, utöver dubbla varningslampor, brandsläckare och synliga färger.

3CX Pothole Master är en säker maskin att gå in i och ut ur, med tre kontaktpunkter för förarna i alla lägen. Stegen upp till hytten har en stor halkskyddad öppen gallerdesign för att förhindra ansamling av material.

Effektiv och säker stoppkraft med minimalt pedaltryck tack vare JCB:s hydraulbromssystem, som alla 3CX-traktorgrävare inklusive Pothole Master utrustats med.

Åtta arbetslampor håller alla arbetsplatser där hål i vägen lagas upplysta under natten och andra situationer med dålig belysning.

Traktorgrävaren Pothole Master har utrustats med skyddsstänger framtill, som skyddar huv och grill från skador vid lastning på lastbilar och släp. Som standardutrustning finns också skydd för belysningen bak som extra skydd mot stötskador.

Som standard har maskinen utrustats med JCB:s LiveLink-telematikteknik för fordonsspårning, realtidsuppdateringar om maskinstatus, servicepåminnelser och till och med data om koldioxidutsläpp, som hjälper dig att uppfylla miljörelaterade målsättningar. En standardmonterad startspärr skyddar maskinen mot stöld.

SOPMASKINEN

Vi har utrustad traktorgrävaren Pothole Master med en sopmaskin för ordentlig föreberedelse av underlaget, kortare rengöringstider och säkra arbetsplatser. Den har en behållare med hög kapacitet som möjliggör långa arbetspass.

Sopmaskinen kan styras från hytten med en och samma joystick för precisionskontroll. Borsten har en bred diameter för hög prestanda, och borst som består till 50/50 av stål och polypropen som optimerats för att ge en lång livslängd vid sopning eller utjämningsarbeten.

Designen av sopmaskinen till traktorgrävaren JCB 3CX gör det möjligt att tillämpa ett konstant tryck nedåt på borsten för att se till att allt skräp, smuts och vatten samlas in, hur brett området än är. För att hålla ytorna rena har vi monterat ett dammreduceringspaket.

Möjligheten att sopa ända fram till trottoarkanten med en sidomonterad motor.

JCB:s traktorgrävare 3CX Pothole Master har en tillräckligt bred sopmaskin – och tillräckligt långa lastarmar – för att fylla lastbilar direkt bakifrån. Denna konfiguration kan köras på tvåfiliga vägar utan att störa trafiken.

Sikten framåt från hytten på traktorgrävaren är god tack vare den inbyggda vattentanken på sopmaskinen, för att inte prata om den stora glasytan och låga huven på maskinen.

JCB reparerar potthål hos Derby City Council

JCB Pothole Master i arbete hos Derby City Council. Den här maskinen har utrustats med sopmaskin och Patch Planer så att det ska gå snabbare att laga hål i vägen.

Steg IV

Lär dig förstå Steg IV-motorn – Europa