457 Wastemaster

Specifications

Högsta motoreffekt
193 kW
Arbetsvikt
19 812 kg
Standardkapacitet för skopan
3.5m³

COMMANDPLUS

POWER

SAFETY

SERVICE

SPEED