INTRODUKTION

JCB strävar efter att skydda dina personuppgifter och följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I denna policy beskrivs hur vi samlar in, använder, lagrar och lämnar ut dina personuppgifter.

JCB är en koncern som består av relaterade företag och dotterbolag. JCB Sales Limited är främsta personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy. Företagsnumret för JCB Sales Limited är 0792807 och den registrerade adressen är JCB World Headquarters, Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP, Storbritannien. JCB säljer sina produkter (JCB:s produkter) via ett oberoende nätverk av auktoriserade återförsäljare (JCB:s återförsäljare). JCB arbetar också med godkända ekonomipartner för att kunna tillhandahålla kunderna finansieringslösningar för JCB:s produkter (JCB:s ekonomipartner).

Denna policy gäller alla personuppgifter som du tillhandahållit via JCB:s webbplats (www.jcb.com) eller som tillhandahållits JCB av JCB:s återförsäljare eller JCB:s ekonomipartner.

Det är viktigt att du läser den här sekretesspolicyn tillsammans med eventuella andra sekretesspolicyer som JCB kan komma att tillhandahålla när vi vid speciella tillfällen behandlar personuppgifter som gäller dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter (till exempel sekretesspolicyn för JCB:s e-Recruitment, sekretesspolicyn för JCB Parts Online samt villkoren för JCB Technical Publications Store och JCB LiveLink). Denna policy är ett tillägg till dessa andra policyer och är inte avsedd att ersätta dem.

 

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

JCB samlar in dina personuppgifter för att kunna informera dig om och tillhandahålla dig med JCB:s produkter eller tjänster, för att kunna behandla eventuella frågor som du har om dem samt för att förbättra och utveckla dessa i framtiden.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

JCB samlar in följande typer av personuppgifter gällande dig:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Adress
 • Information om de av JCB:s produkter som du är intresserad av

 

Till JCB:s produkter används ofta JCB LiveLink, telematikprogramvara som tillhandahåller maskinposition, kritiska maskinvarningar, underhållsregister och annan information om hur de av JCB:s produkter som du äger fungerar. Denna information behandlas av JCB i enlighet med sekretesspolicyn för JCB LiveLink.

 

COOKIES

Ingående information om de cookies vi använder och vad vi använder dem till finns i JCB:s policy för cookies.

 

HUR TAR VI EMOT DINA PERSONUPPGIFTER?

JCB tar emot dina personuppgifter:

 • När du kontaktar oss direkt eller besöker JCB:s webbplats (www.jcb.com) för att beställa en e-broschyr eller en offert för en av JCB:s produkter eller tjänster, eller för att ställa en allmän fråga
 • När du har kontaktat en av JCB:s återförsäljare eller JCB:s ekonomipartner angående att införskaffa en av JCB:s produkter. JCB kan även få ta emot den här typen av information från JCB:s återförsäljare (eller från IT-system som JCB tillhandahåller JCB:s återförsäljare) eller JCB:s ekonomipartner.

 

HUR ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER?

JCB använder dina personuppgifter:

 • För att identifiera vem du är när du kontaktar oss
 • För att kunna tillhandahålla de av JCB:s produkter eller tjänster som du har begärt och för att förstå vilka av JCB:s produkter du kan vara intresserad av
 • För att kontakta dig angående de av JCB:s produkter som du äger för att kunna besvara dina tekniska eller allmänna frågor, eller för att behandla garantiärenden eller kommunikation gällande produktsäkerhet
 • För att förbättra JCB:s produkter eller tjänster och för att genomföra kundundersökningar
 • För att lösa klagomål eller problem som du kan ha med en av JCB:s produkter eller tjänster
 • För att skicka marknadsföringsinformation om JCB:s produkter eller tjänster till dig
 • För att bjuda in dig till JCB-evenemang som du kanske är intresserad av

 

HUR KONTAKTAR VI DIG?

JCB och JCB:s tredjepartstjänsteleverantörer (till exempel marknadsföringsbyråer), JCB:s återförsäljare och JCB:s ekonomipartner kan komma att kontakta dig via post, telefon, e-post och/eller SMS, så tillvida du inte har sagt till oss att låta bli eller du har anmält dig till ett register för att slippa ta emot marknadsföring via telefon eller post.

 

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

JCB lämnar ut dina personuppgifter till:

 • JCB-koncernen och den av JCB:s återförsäljare som du haft att göra med, om du införskaffar eller är intresserad av att införskaffa JCB:s produkter eller tjänster, eller för att du ska få service i samband med de av JCB:s produkter som du äger
 • Den av JCB:s ekonomipartners som du haft att göra med, om du införskaffar eller är intresserad av att införskaffa deras produkter eller tjänster
 • Våra tjänstleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel marknadsföringsbyråer eller IT-tjänstleverantörer

 

 

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Alla personuppgifter som vi har gällande dig lagras på säkra servrar som drivs av JCB eller en tredjepartstjänstleverantör. Dessa tredjepartstjänstleverantörer har åtkomst till de av dina personuppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter, men de får inte använda dem i andra syften. JCB säkerställer att dessa tredjepartstjänstleverantörer endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och gällande dataskyddslagar.

 

DATAÖVERFÖRING

Dina personuppgifter kan komma att överföras till JCB-kontor i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller behandlas av tredjepartstjänstleverantörer till JCB som är baserade eller bedriver verksamhet utanför EES. JCB vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med dataskyddslagstiftningen i samband med sådan överföring eller behandling av dina personuppgifter utanför EES.


DATALAGRING

Dina personuppgifter sparas i JCB:s CRM-system under obestämd tid för att vi ska kunna hantera vår relation till dig. JCB rensar dessa uppgifter regelbundet för att se till att de är aktuella och korrekta.

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter i samband med att dina personuppgifter behandlas av JCB:

 • TILLGÅNG – du kan begära tillgång till dina personuppgifter och mer information om hur dina personuppgifter behandlas av JCB
 • INVÄNDNING – du har rätten att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra direktmarknadsföring eller om behandlingen inte är nödvändig för de legitima intressen som JCB eller en tredje part kan ha
 • RÄTTELSE – du kan begära att alla felaktiga personuppgifter som lagras om dig rättas
 • BORTTAGNING – du kan begära att alla personuppgifter tas bort, om behandlingen inte är nödvändig för de legitima intressen som JCB eller en tredje part kan ha

 

Du har rätten att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från JCB och/eller ändra den leveransmetod som används. Om du vill hantera dina rättigheter och ändra leveranssätt följer du anvisningarna i våra marknadsföringsmeddelanden eller på våra frågeformulär, eller genom att skriva till oss på:

Post: Customer First Department, JCB Sales Limited, JCB World Headquarters, Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP, Storbritannien

E-post: customersurveyteam@jcb.com

Du kan också när som helst utöva någon av dessa rättigheter genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

Om du är bekymrad över eller har frågor om hur JCB behandlar dina personuppgifter, kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Observera att du har rätt att lämna in ett klagomål till UK Information Commissioner’s Office (eller annan lämplig översynsmyndighet), som du hittar på följande länk: https://ico.org.uk/concerns/.

 

ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

JCB förbehåller sig rätten att då och då ändra denna sekretesspolicy eller någon av dess delar. Kom tillbaka ofta så att du ser eventuella uppdateringar eller förändringar i vår sekretesspolicy.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Frågor, kommentarer och förfrågningar gällande denna sekretesspolicy ska riktas till Worldwide Marketing & Brand Director, JCB Sales Limited, JCB World Headquarters, Lakeside Works, Rocester, Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP, Storbritannien.

Cookies är textfiler som innehåller små mängder information och som hämtas till din dator när du besöker en webbplats.  Med hjälp av dessa cookies kan vi särskilja din enhet från andra användare på webbplatsen.  De kan inte användas för att identifiera dig personligen.

Cookies gör flera olika saker.  De används ofta av ägare till webbplatser för att få dessa webbplatser att fungera, eller att fungera på ett mer effektivt sätt.

I de flesta webbläsare går det att kontrollera de flesta cookies i webbläsarens inställningar. Men detta påverkar hur webbsidorna du besöker fungerar. Du kan hitta mer information om cookies på http://www.allaboutcookies.org och http://www.youronlinechoices.eu

De cookies vi använder på den här webbplatsen är följande:

Opt-in-cookie: Om du väljer att godkänna användandet av cookies använder vi en cookie för att registrera att du godkänt att cookies används på webbplatsen.

Cookies för mätning av webbplatsanvändning: Dessa analys-cookies används för att hämta in information om hur besökarna använder vår webbplats.  Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och förbättra webbplatsen.  Dessa cookies samlar in information anonymt, och det kan handla om antalet besökare på webbplatsen, vilka sidor på webbplatsen de har besökt och varifrån besökarna har kommit till webbplatsen.  Det gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.  De spårar inte din aktivitet på andra webbplatser i webbläsaren.  Dessa cookies finns kvar i din webbläsare efter sessionens slut i mellan 24 timmar och 2 år.

Webbplatsen har ett verktygsfält som hjälper dig att dela vår webbplats på sociala nätverk som Facebook and Twitter.  Vi använder en cookie som samlar data om vilka sidor som delas, när och hur ofta. Detta är till för att vi ska förstå våra besökare bättre och kunna förbättra webbplatsen.

Det finns en cookie som används för att registrera att en användare har tittat på vår introduktionsvideo, så att användarna inte blir tillfrågade igen om de vill se videon när de kommer tillbaka till webbplatsen.

Sessionsbaserade cookies: Det finns en typ av cookie som behövs för att vissa delar av webbplatsen ska fungera ordentligt och för att tjänsten ska kunna komma ihåg val som du gjort, till exempel språk.  Den används för att upprätta en användarsession.  Den går ut i slutet av sessionen när användaren avslutar webbläsaren.

Cookies från tredje part – sociala nätverk: Plattformen AddThis och de webbplatser för sociala medier som tillhör tredje part som du använder för att dela länkar från vår webbplats kan placera ut cookies på din dator. JCB har ingen kontroll över hur dessa webbplatser använder dina data. Du bör läsa deras sekretesspolicyer noggrant och ta reda på vad som händer med alla data som dessa tjänster samlar in när du använder dem.  Sekretesspolicyn för Add This finns på http://www.addthis.com/privacy