Företagsansvar

På JCB strävar vi efter att bedriva en ansvarstagande verksamhet.

Att ha en säker och hälsosam arbetsplats är ett av våra främsta åtaganden till vår personal runtom i världen. Och som världsledande tillverkningsföretag är vårt mål att framställa allt mer hållbara lösningar åt våra kunder med en allt mer hållbar drift.

Om du vill veta mer kan du kontakta oss på HSandE@jcb.com

EHS-policy 18001-certifikat 14001-certifikat

Hälsopolicy SEQOHS Carbon Trust Standard

 
Vår uppförandekod för leverantörer, skattestrategi, löneskillnader mellan könen och vår inställning till modernt slaveri kan visas  

 

 

JCB:s uppförandekod för leverantörer Uttalande om modernt slaveri

Skattestrategi Löneskillnader mellan könen