We zijn momenteel onze routekaart en Scope 3-doelstellingen aan het ontwikkelen en deze worden op zijn laatst in 2023 gepubliceerd.

Bedrijven stemmen hun doelstellingen steeds meer af op klimaatverandering. JCB heeft aangegeven van plan te zijn om zich hierbij aan te sluiten met het stellen van deze essentiële doelstellingen en zich hierbij te richten op de Science Based Targets Initiative Business Ambition (zakelijke ambitie inzake het initiatief van op wetenschap gebaseerde doelstellingen) voor 1,5 ºC.

De IPCC-rapporten van 2018 en 2021 duiden duidelijk het tijdbestek en de mate van verandering aan die nodig zijn om klimaatverandering te beperken tot 1,5 ºC boven de huidige niveaus en JCB moet samen met andere bedrijven manieren vinden om hier actie op te nemen.

525-60E Electric Telehandler

2030 Doelstellingen (t.o.v. 2018)

Ondertussen werken we aan het volgende:

  • 50% vermindering van broeikasgasemissies voor Scope 1 en 2 in 2030
  • Scope 3 Doelstelling en routekaart actief in 2023
  • 75% vermindering van afval van verpakking voor eenmalig gebruik in 2030
  • Geen ontbossingsrisico in onze toeleveringsketen in 2030
  • Milieuduurzaamheidstraining voltooid door al onze medewerkers tegen het einde van 2023

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

JCB gebruikt de SDG’s van de VN ook om zijn eigen beleid ten aanzien van klimaatverandering en andere duurzame ontwikkelingszaken te formuleren.

Hoewel JCB momenteel wellicht niet kan voldoen aan alle doelstellingen, zijn onze doelstellingen voor 2030 in hoge mate afgestemd op de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG). De acties die we ondernemen om onze strategie en actieplannen waar te maken, zullen minimaal een waardevolle bijdrage leveren aan deze specifieke doelstellingen, maar hebben het potentieel om het hele SDG-kader te bestrijken.