JCB is een maatschappelijk verantwoord bedrijf met respect voor het milieu. De JCB werknemers en hun werkomgeving, ondersteunen het een succes van de voorbije 65 jaar..

De wereld is voordurend in beweging en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen in de dreigende klimaatverandering. We moeten de negatieve impact in het milieu waar mogelijk minimaliseren, dat geldt ook voor onze bedrijfsactiviteiten, onze producten en ons privé leven.

Hoewel we herstellende zijn van een economische recessie, mogen we niet vergeten onze milieuprestaties te verbeteren en we moeten in de gaten houden wat de groei met zich meebrengt. We moeten alles in het werk stellen dat redelijk en praktisch haalbaar is om de voordelen te optimaliseren en de impact te minimaliseren op onze ecologische voetafdruk en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

JCB Sustainable Innovation is onze filosofie en strategie: de nadruk ligt op de uitdagingen van het minimaliseren van onze milieu-impact en het ondersteunen van de gemeenschappen waarin we actief zijn. JCB Think Eco, alles wat draait rond onze bedrijfsactiviteiten en verontreinigingspreventie, afvalbeheer, energie-efficiëntie, beheer van de CO2-uitstoot, reizen en toeleveranciers. JCB Efficient Design, dat zich richt op productverantwoordelijkheid. De JCB Community, de bron van onze programma's voor sociale betrokkenheid van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

     Meer informatie