Beleidsverklaring

JCB is een maatschappelijk verantwoord bedrijf met respect voor het milieu, zijn werknemers en de gemeenschappen waarin we werken aangezien al deze factoren ons succes de voorbije 65 jaar hebben ondersteund.

De wereld is aan het veranderen en we moeten onze verantwoordelijken nemen - we moeten reageren op de dreigende klimaatverandering. We moeten onze milieu-impact waar mogelijk minimaliseren, dat geldt voor onze bedrijfsactiviteiten, onze producten en onze persoonlijke levens.

Hoewel we herstellende zijn van een economische recessie, mogen we niet vergeten onze milieuprestaties te verbeteren, vooral met het oog op de spanning die groei met zich meebrengt. We moeten alles in het werk stellen dat redelijk en praktisch haalbaar is om de voordelen te optimaliseren en de impact te minimaliseren op onze ecologische voetafdruk en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

JCB Sustainable Innovation is onze filosofie en strategie: de nadruk ligt op de uitdagingen van het minimaliseren van onze milieu-impact en het ondersteunen van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Hij bestaat uit JCB Think Eco, wat draait rond onze bedrijfsactiviteiten en bestaat uit de preventie van verontreiniging, afvalbeheer, energie-efficiëntie, beheer van de CO2-uitstoot, reizen en onze toevoerketen; JCB Efficient Design, dat zich richt op productverantwoordelijkheid; en JCB Community, de bron van onze programma's voor sociale betrokkenheid voor onze werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

     Lees meer