Juridische kennisgeving

Voorwaarden voor gebruik 
U kunt gebruik maken van deze website als u de volgende voorwaarden en bepalingen van J C Bamford Excavators Ltd (‘JCB’) accepteert en ermee akkoord gaat. Er gelden geen andere bepalingen, tenzij hieronder vermeld. Als u verder gaat met het gebruik van deze website, bent u gebonden door de volgende bepalingen:

Rechtsbevoegdheid 
De website wordt door ons vanuit het Verenigd Koninkrijk beheerd, en voldoet aan en valt onder de Engelse wetgeving. De informatie op deze website voldoet mogelijk niet aan de wetgeving van andere landen. Wanneer u deze website vanuit een ander land dan het Verenigd Koninkrijk bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor naleving van geldende lokale wetten en eventuele aansprakelijkheid die met betrekking tot die wetten ontstaat. De Engelse rechtbanken hebben exclusieve rechtsbevoegdheid.

Kopiëren 
De website en alle auteursrechten op de inhoud van de website zijn eigendom van JCB tenzij anders wordt vermeld. U mag één exemplaar van de materialen afdrukken of downloaden, alleen voor eigen thuisgebruik, op voorwaarde dat u JCB als de bron en eigenaar erkent. Anders mag geen enkel deel van het materiaal op geen enkele wijze en in geen enkele vorm worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgegeven, verzonden, aangepast of verspreid. Neem contact met ons op via enquries@yesresponse.co.uk als u de website of het materiaal op de website op een andere manier wilt gebruiken.

Aanpassingen 
We behouden ons het recht voor materiaal van de website te wijzigen of te verwijderen en hebben het recht deze bepalingen op elk moment aan te passen. Deze aanpassingen zijn bindend en wij raden u daarom aan wanneer u op onze website komt om deze pagina te bekijken en de actuele bepalingen te lezen.

Nauwkeurigheid van informatie 
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website nauwkeurig en bijgewerkt is. We geven echter geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de website. Informatie over de producten en diensten van JCB is alleen ter illustratie en niet 100% betrouwbaar. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie.

Koppelingen 
Deze website bevat koppelingen naar andere websites, die volledig onafhankelijk van deze website werken. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijven niet de inhoud van deze websites. Koppelingen naar deze website zijn niet toegestaan.

Disclaimer 
Alle geïmpliceerde garanties worden volledig uitgesloten voor zover toegestaan onder de Engelse wetgeving. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat u niet kunt vertrouwen op de informatie op de website. Onder geen enkel beding zijn wij aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, speciale, vervolg- of indirecte verliezen of schade als gevolg van het gebruik van materialen op de website of het materiaal van een website gekoppeld aan deze website of diensten die op de website worden aangeboden.

Wachtwoorden 
Toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt tot geautoriseerde personen met een aan hen toegewezen wachtwoord. We behouden ons het recht voor een wachtwoord op elk moment te verwijderen of te wijzigen. JCB is niet aansprakelijk voor eventueel niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord.

Statutaire zetel 
JCB Sales Ltd 
Rocester 
Staffordshire 
Engeland 
ST14 5JP 
Tel.: +44 (0)1889 590312 
Fax: +44 (0)1889 590588

Registratienr. 0792807 
Btw-nr. GB125694554